Mit foredrag understøttes af et powerpointshow med en række fotos fra henholdsvis Grønland og De vestindiske Øer.

1. halvdel af foredraget handler om mine grønlandske rødder, og efter en kort pause kommer den vestindiske del. Undervejs perspektiveres familie og slægtshistorie med dansk kolonihistorie, hvor det er oplagt at sammenligne måden hvorpå henholdsvis kolonien Grønland blev afviklet - som en indlemmelse i Danmark med måden De dansk vestindiske øer blev det - gennem salg.

Her er jeg i Horsens, hvor jeg holder foredrag i Det vestindiske Selskabs Jyllandsafdeling: